Reading Section
V tomto oddíle můžete procvičovat porozumění psanému textu. Cvičení jsou tématicky zaměřena a doplněna o různá další cvičení, která kromě slovní zásoby procvičí i strukturu vět a tvorbu otázek.
Můžete si vybrat z následujících témat:

footer_reading_cz
Reading 1 - Tomatoes Reading 6 - Shopping
Reading 2 - Frogs
Reading 3 - Seasons and Weather
Reading 4 - Books
Reading 5 - Trains

Chcete-li koupit knihy ve zjednodušené angličtině pro různé úrovně, klikněte na obrázek níže:


www.englishpractice.b-books.cz created by J. Brandecky, May 25 2007.